Investor dá firmě peníze, ale připraví vás o vliv

27.08.2008
GPEF

Společnosti nebo fondy chtějí za svou finanční injekci většinou nadpoloviční podíl ve firmě. Pohlídejte si podmínky smlouvy, abyste o svůj podnik nepřišli.

Když se majitelé českého internetového obchodu Kasa.cz chystali na expanzi do Maďarska a Rumunska, potřebovali najednou velkou sumu peněz. Rozhodli se proto využít pro financování svého záměru investora. Vzdali se 60procentního podílu ve prospěch finančního investora Arca Capital Bohemia. »Peníze jsme tak získali rychle a měli jsme díky nim větší jistotu při vstupu na trh,« říká mluvčí společnosti Jitka Součková.

Vedení firmy zůstalo na svých místech a s investorem se pravidelně schází. »Investoři mají zkušenosti s obchodem na východních trzích, takže přispějí i strategickými radami. Do chodu společnosti ale zatím nijak výrazně nezasahují,« vysvětluje Jitka Součková.

Mezi podnikatele, kteří tento druh financování využili, patří i Petr Hendrych, zakladatel módní značky pietro filipi. Před třemi roky se vzdal části svého stoprocentního podílu. Za 57procentní podíl v pietro filipi vložila společnost Genesis Private Equity Fund do oděvní firmy kapitál ve výši 58,5 milionu korun. Petr Hendrych ho využil na budování prodejní sítě.

Investor bude chtít firmu za pět let prodat

Na tyto takzvané private equity fondy se podnikatelé a firmy obracejí, pokud najednou potřebují větší sumu peněz. Buď chtějí expandovat například do zahraničí, nebo podniku nestačí vlastní finance na další provoz. Volí tuto cestu zpravidla jako poslední alternativu, pokud jim odmítne půjčit banka nebo jiná nebankovní instituce. Daní za finanční injekci je totiž podíl na firmě a jejím zisku a ztráta výlučné kontroly nad podnikem. Většina investorů se totiž nespokojí s podílem pod 50 procent. »Podnikatel musí počítat s určitým omezením dřívější samostatnosti. Investor nebude chtít jen sedět v koutě a sledovat dění, bude požadovat účast na řízení a tlačit na to, aby společnost měla zisky. Čím větší podíl dostane, tím větší budou jeho rozhodovací pravomoci,« vysvětluje Karel Štefulík projektový manažer skupiny Arca Capital.

Prodej části firmy není vhodný pro ty, kteří na svém podnikání příliš lpějí. »Řada lidí má o fungování těchto fondů zcela mylné představy. Myslí si, že jim budou nějak pomáhat s obchodem a pak se potichu vytratí,« říká Jiří Bohal, ředitel rakouské Investkredit Bank AG pro Českou republiku, jež se zaměřuje zejména na financování akvizic a účastní se i různých konferencí na téma private equity.

Tak to ale nefunguje. Kdo se vzdá více než polovičního podílu, měl by počítat s tím, že o svoji firmu de facto přijde. »Investor totiž do společnosti vždy vstupuje jen na nějaký čas, obvykle na tři až pět let. Pak bude chtít investici zhodnotit a firmu prodat,« vysvětluje Jiří Bohal.

Nejčastějším způsobem odchodu investora je, že firmu spolu s původním majitelem prodají a vydělají na tom. Chce-li si majitel pohlídat, že o svoji část firmy nepřijde, může si do smlouvy prosadit takzvané předkupní právo, které zajistí, že mu fond nabídne podíl k prodeji jako prvnímu. Musí ale vyrovnat cenu konkurenčních nabídek. Pokud nemá peníze, může zkusit získat bankovní úvěr. »Rovněž je možné do smlouvy stanovit, že k prodeji je potřebný souhlas obou stran,« vysvětluje Petra Kursová, tajemnice asociace The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA), která tyto fondy sdružuje.

Kromě výše podílu a ceny se při úvodních vyjednáváních obě strany dohodnou na rozhodovacích pravomocích. Mohou si individuálně domluvit, že ke klíčovým rozhodnutím je potřeba určitý počet hlasů, nebo se dohodnout na právu určitá rozhodnutí zablokovat. Investor také může chtít obsadit některé pozice v dozorčí radě nebo v některých dalších orgánech společnosti.

Šanci mají jen podnikatelé v perspektivních oborech

Fondů, na které se podnikatelé mohou obracet, je v České republice hned několik – z těch známějších například Arca Capital Bohemia, Genesis Capital, KBC Private Equity NV, Czech Venture Partners, Riverside, Penta Investments nebo Woood & Company. Většinu jich sdružuje již zmíněná asociace na jejímž webu www.cvca.cz jsou vystaveny i kontakty na jednotlivé fondy.
Ne každý zájemce ale s žádostí uspěje. »Pokud o jeho produkt nebo službu není na trhu zájem, má téměř nulovou šanci,« říká Karel Štefulík. Problémy často mají i podniky, které potřebují pouze malou finanční injekci. Řada fondů chce totiž investovat alespoň desítky milionů korun.

Menší podnikatelé v perspektivních oborech však mohou uspět u menších soukromých investorů, kterým se také říká »business angels«. Kontakty lze získat u různých asociací, například Angel Investor Association (www.aia.cz), Business Angels Czech (www.bacz.cz), Business Angels Network (www.bids.cz) nebo Central Europe Angel Club (www.ceaa.cz).

***

PRO A PROTI + Firma získá peníze, díky nimž může vyrůst a zvýšit zisky. Investor také poradí se strategií. + Po několika letech mohou podnikatel i investor firmu se ziskem prodat. – Podnikatel ztratí plnou kontrolu nad firmou a část zisku. – O firmu může podnikatel přijít, pokud se ji investor po pár letech rozhodne prodat.

Newsletter

Chcete být stále v obraze?

Odebírejte newsletter Genesis Capital