Jan Tauber v seriálu ČT24 Nejvyšší patro o rozvojovém kapitálu

31.08.2010

Jedním z charakteristických rysů ekonomické krize je obtížný přístup ke standardnímu bankovnímu financování. Pro firmy a jednotlivce, kteří mají dobrý projekt, ale existují alternativy. Hovořili jsme o nich s Janem Tauberem, ředitelem společnosti Genesis Capital.

Redaktorka Libuše Bautzová

Mezi balíky peněz, ať už skutečnými nebo virtuálními, se Jan Tauber pohybuje v podstatě celý život. Tak třeba začátkem 90. let působil na ministerstvu financí a jeho šéfem byl Václav Klaus. Do roku 1999 řídil českou pobočku investiční banky HSBC, která radila při mnoha privatizačních případech. Po odchodu z banky založil Jan Tauber společnost Genesis Capital, která spravuje fondy rozvojového kapitálu pro malé a střední firmy. Jinými slovy, na jedné straně shání peníze od investorů, na druhé straně hledá firmy, které mají slibný potenciál a potřebují kapitálově posílit. Genesis sídlí v pražské, prvorepublikové vile, kterou si nechal postavit tehdejší ministr obrany Václav Klofáč. Reprezentativní sídlo je podle Taubera pro byznys, kterým se zabývá, důležité.

Máte-li renovované investory do toho fondu a chcete-li realizovat investice ve vysoce renomovaných firmách, nebo aspoň ve společnostech, které renomovanými chcete udělat, tak musíte demonstrovat solidnost peněz solidní budovou.

Je v dnešní době krizové nebo možná pokrizové obtížnější sehnat nějaké investory do fondu a nebo sehnat dobré projekty, do kterých pak s kapitálem vstupujete?

Rozhodně je obtížnější sehnat investora do fondu.

Jací jsou tedy vaši investoři?

Jsou to mezinárodní investoři, jako je Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj, pak je to Česká spořitelna, dále je to mezinárodní firma rozvojového kapitálu Gimv, která sídlí v Antverpách, a dále je to velká mezinárodní evropská banka.

To znamená, že vy nemáte žádné privátní investory, soukromé osoby. Je to proto, že o ně nemáte zájem, nebo oni nemají zájem o váš fond?

Pro nás, aby ta záležitost získávání zdrojů do toho fondu byla efektivní, tak minimální hranice pro investory je někde mezi 3 a 5 miliony euro. Naši investoři jsou čtyři, každý investoval 10 milionů euro do tohoto fondu. Proto se spíš specializujeme na institucionální investory, to znamená na instituce, jako jsou fondy fondů banky, penzijní fondy. V prvním fondu, který jsme spravovali, jsme měli správce rodinného majetku u pana Lakšmí Mittala a to byla jediná soukromá osoba, která investovala do tohoto fondu. V tomto existujícím novém fondu, který byl uzavřen v červnu minulého roku, nemáme soukromé osoby.

Jak se vám podařilo pana Mittala sehnat?

My jsme panu Mittalovi radili při jeho investici do Nové huti v roce 2000 až 2003 a jako formu odměny jsme dostali možnost přesvědčit ho o tom, že by měl alokovat část svého nemalého majetku do investic pro malé a střední podniky v České republice a myslím, že pan Mittal z výnosu tohoto fondu nebude zklamán.

A jakou část svého nemalého majetku investoval?

Kancelář pana Mittala pro správu jeho majetku tam investovala 4 miliony euro.

Rozvojový a rizikový kapitál, to jsou na jedné straně zájemci o zhodnocení volných finančních prostředků, na straně druhé podnikatelé nebo firmy, které potřebují zainvestovat, posílit kapitál nebo dokonce byznys teprve založit. Podle toho se také venture kapitál rozděluje. Může stát u zrodu firmy, pomoci s expanzí, umožnit akvizici, případně firmu zachránit před krachem. Venture kapitáloví investoři jsou jak soukromé firmy, tak instituce. Fondy rozvojového kapitálu zakládají lidé, kteří mají určité zkušenosti v oboru, osobnosti typu Bill Gates, které dávají do projektu vlastní peníze, ale často třeba také bankovní domy. Princip je jednoduchý. Manažeři fondu investují svěřené peníze do perspektivních podniků a po zhodnocení je s patřičnou prémií vrátí do fondu a posléze rozdělí investorům. Klíčové je vytipovat, co je perspektivní firma.

Vy tedy vstupujete do různých podniků, různých odvětví, nemáte žádné limity, neexistují žádné obory, do kterých byste předem věděli, že nikdy nepůjdete?

Protože máme investora Evropskou banku pro rekonstrukci a rozvoj, existují v podstatě limity EBRD pro vstup do jednotlivých odvětví. Neinvestujeme do nemovitostí, zásadně se neúčastníme nemovitostních projektů, neděláme projektové financování, neinvestujeme do vysokostupňového alkoholu a do zábavy pro dospělé. Tam investovat nemůžeme, jinak nemáme omezení.

Jak velkou samostatnost v rozhodování máte vy jako manažeři fondu a jak moc do toho zasahuje investor při rozhodování o tom, do jaké firmy vstoupíte a co tam budete dělat?

Rozhoduje investiční výbor fondu. V tomto investičním fondu jsou tři partneři Genesis Capital, pak jsou tam tři externí odborníci. Rozhodujeme sami, naprosto autonomně, a to je někdy problém s tím získat investora, protože on se musí vzdát rozhodování o alokaci investic, o tom rozhoduje manažer fondu.

Jaké je obecně zhodnocení vašich projektů?

U toho fondu, který je plně zainvestován a v současné době je 70 % prostředků již vráceno investorům, předpokládáme, že získáme z našich investic 2,5 krát násobek zdrojů, které byly do fondů investovány, to znamená, že z 30 milionů budeme realizovat někde kolem 75 milionů euro, to znamená, jestliže to tak dopadne - a všechno pro to hovoří -, tak to bude v současných podmínkách opravdu dobrý výsledek.

Venture kapitál nastupuje tam, kde nelze dosáhnout na běžné bankovní financování. Opatrnost bank je v období krize větší, takže teoreticky značný prostor pro alternativní financování. V praxi je situace trochu jiná, protože vlastníci firem mají někdy neadekvátní očekávání. Česká asociace fondů rozvojového kapitálu The Czech Private Equity and Venture Capital Association sdružuje 13 stálých členů. Každý má trochu jiné zaměření, ale konkurence je značná. Dobrých projektů totiž není nekonečně mnoho. Větší fondy se proto pohybují v celém středoevropském regionu. Fondy Genesis se zaměřují na malé a střední firmy v Česku a na Slovensku. Do jejich portfolia patří dnes například firmy Energetické strojírny Brno, Gumotex, AB Facility nebo pietro filipi. Zatímco u posledně jmenované společnosti šlo o klasickou růstovou investici, jejímž smyslem bylo umožnit rozvoj sítě obchodů, u Energetických strojíren Brno se jednalo o odkup firmy a její reorganizaci. Genesis očekává v tomto případě až pětinásobné zhodnocení investice.

Už vidíte na trhu nějakou změnu, právě co se týče financování ze strany bankovních institucí, klasické bankovní úvěry a podobně? Nebo je to pořád spíše příležitost pro vás?

Je zde větší opatrnost poskytování dlouhodobých úvěrových zdrojů. Tam jsme se domnívali, že ze strany podnikatelů bude velká poptávka po možnostech poskytovat základní kapitál, posilovat rozvahy těchto firem. Myslím si, že ta situace se teď tímto směrem vyvíjí, ale nicméně jsme čekali, že ta poptávka, zájem o ten náš produkt, o to naše specifické aktivum finanční bude větší.

Jaké byly vaše nejúspěšnější projekty a kde bylo to zhodnocení největší?

No naše nejúspěšnější projekty nás čekají teprve v tomto fondu, protože máme stále ještě 6 firem, které hodláme realizovat.

Nedá se to chápat tak, že dosavadní investice nebyly příliš úspěšné?

Ne, byly zde velmi úspěšné investice a velmi úspěšné výstupy z těch investic. Byla to například firma ETARGET, Jihomoravské montáže nebo ESB montáže a velmi úspěšný byl i náš výstup z firmy CCS.

Vy jste zmínil některé úspěšné projekty, zkuste zmínit i některý neúspěšný, na čem jste se třeba spálili a hodně poučili do budoucna.

Jako většina investorů jsme vycházeli z představy, že velkou budoucnost by mohlo mít české sklo, tam jsme se u jednoho projektu velmi spálili, byl to projekt ze sklářské huti Libochovice, který skončil v konkurzu a teprve teďka dochází k vyrovnání s konkurzním správcem.

Kolik jste na tom ztratili?

Řádově 1,5 milionu euro.

Jak mnoho projektů musíte prozkoumat, než najdete ten správný, a kolik z nich nakonec nevyjde, i když tam ty prostředky dáte?

Projde nám rukama ročně tak 100 až 120 příležitostí, z toho se zabýváme detailně 40 až 50. Transakční dokumentaci nebo takovou rozborovou dokumentaci používáme pro takových 10 až 15 firem a ročně děláme v průměru 2 až 3 investice Když máme velmi dobrý rok a dobré projekty, dobré příležitosti, tak uděláme i 4. Investiční období - ten náš fond uzavřený - trvá deset let. Pět let je na investování, pět let je na desinvestice nebo na realizaci těch investic s další možnosti prodloužení o dva roky. Průměrná doba, jak dlouho zůstáváme v jedné investici, je někde mezi 3 až 5 nebo 4 až 6 roky.

Newsletter

Chcete být stále v obraze?

Odebírejte newsletter Genesis Capital