Genesis Capital oznamuje založení nového fondu

29.06.2009
GPEF II

Genesis Capital oznamuje založení nového fondu rozvojového kapitálu zaměřeného na Českou republiku a Slovensko - Genesis Private Equity Fund II

Genesis Capital, společnost zaměřená na investice do malých a středních podniků v České republice a na Slovensku, dokončila první uzavření fondu rozvojového kapitálu Genesis Private Equity Fund II (GPEF II) o velikosti 40 milionů euro. Cílová velikost fondu je 60 milionů euro. GPEF II bude poskytovat kapitál převážně ve formě financování odkupů (buy-outs) a ve formě rozvojového kapitálu pro malé a střední podniky v České republice a na Slovensku.

GPEF II bude investovat do zavedených firem se silným růstovým potenciálem na místních trzích nebo do společností zaměřených na rozšiřování exportních aktivit.

Výše jednotlivých investic se bude pohybovat v rozmezí 2 až 6 milionů euro. GPEF II může investovat i do větších projektů (do 40 milionů euro) ve spolupráci s vybraným spoluinvestorem. Obvyklá doba držení investice bude 3 až 6 let.

Všeobecně zaměřený fond GPEF II bude investovat do společností z různých odvětví ekonomiky jako je zpracovatelský průmysl, energetika, průmyslové a obchodní služby, maloobchod, průmyslové a spotřební výrobky, informační technologie, telekomunikace a média.

Investory v GPEF II jsou renomované finanční instituce s dlouhodobým zájmem o český a slovenský trh. Patří mezi ně Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Česká spořitelna, Gimv (belgická firma rozvojového okapitálu) a přední evropská banka. Cílová velikost fondu je 60 milionů euro; na tuto částku může být fond navýšen do poloviny roku 2010.

„Jsme velmi potěšeni, že nový fond GPEF II bude pokračovat v poskytování kapitálu pro malé a střední podniky v Česke republice a na Slovensku. Uvědomujeme si zvlášť zřetelně, že v tomto segmentu české a slovenské ekonomiky existuje silná poptávka po kapitálu, a to zejména v současném prostředí charakterizovaném obtížným přístupem malých a středních podniků ke standardnímu bankovnímu financování. Vidíme rovněž zajímavé investiční příležitosti v oblasti odkupů společností. Genesis Capital je jedinou společností spravující fondy mezinárodních finančních institucí a privátních investorů zaměřené výlučně na financování malých a středních podniků v České republice a na Slovensku,“ uvedl Jan Tauber, ředitel společnosti Genesis Capital.

GPEF II bude podporovat společnosti se zkušenými manažerskými týmy, které buď ve společnostech již působily před kapitálovým vstupem Genesis Capital, nebo do nich nastoupily v souvislosti s investicí. Tito manažeři by měli mít jasnou vizi a realistický plán budoucího rozvoje firmy.

„Dobrý management je pro úspěch investice klíčový. V našich investicích se snažíme zapojit management společnosti rovněž jako minoritního spoluinvestora spolu s fondem, a tím umožnit vrcholovým manažerům podílet se na výsledcích zvyšování hodnoty společnosti,“ zdůraznil Jan Tauber.

Při investování formou rozvojového kapitálu zůstávají investované prostředky ve společnosti. V takové firmě fond získává majetkový podíl, přičemž původní majitelé ve společnosti často setrvávají a dál ji vedou a rozvíjí. Poskytnuté prostředky společnost používá na podporu dalšího růstu.

„Investiční prostředky, které nám poskytla firma Genesis Capital, pomohly pietro filipi rozvinout síť vlastních prodejen v České republice, rozšířit exportní aktivity a zavést nákladově efektivní systém řízení maloobchodních prodejen. Od doby investičního vstupu Genesis Capital se tržby pietro filipi více než zdvojnásobily, a to za současného výrazného nárůstu ziskovosti,“ řekl Petr Hendrych, zakladatel a ředitel společnosti pietro filipi, firmy zabývající se designem, výrobou a prodejem značkového oblečení, které Genesis Capital poskytl růstový kapitál v roce 2004.

V případě financování odkupů firem (buy-out) jsou prostředky investované fondem GPEF II použity na vyplacení předchozích majitelů. Ve všech případech tým Genesis kontroluje společnosti prostřednictvím svých zástupců v představenstvu nebo dozorčí radě a poskytuje podporu ve finančním řízení a pomáhá s rozvojem společnosti způsoby a metodami, které odpovídají potřebám firmy.

V oblasti financování odkupů firem se GPEF II hodlá zaměřit zejména na možnosti financování prodejů motivovaných vyřešením nástupnictví. Jedná se o situace, ve kterých se jediný majitel nebo skupina několika spolumajitelů rozhodne odejít ze společnosti, kterou po mnoho let úspěšně budovali.

Jan Tauber k tomu poznamenal: „Počet prodejů firem souvisejících s nástupnictvím za posledních několik let výrazně vzrostl. Investice GPEF II formou odkupu společnosti poskytuje vlastníkům možnost, jak zhodnotit výsledky svého dlouholetého úsilí a ze společnosti odejít. Naše investice by měla zajistit kontinuitu rozvoje společnosti a umožnit její další růst.“

Genesis Capital

Genesis Capital je renomovaná společnost spravující fondy rozvojového kapitálu (private equity) pro malé a střední firmy. Společnost má sídlo v Praze a je aktivní na českém a slovenském trhu od roku 1999. Genesis Capital se jako jediná ‘private equity‘ firma spravující fondy mezinárodních finančních institucí a privátních investorů zaměřuje exkluzivně na segment malých a středních podniků v České republice a na Slovensku. Současný tým se skládá ze sedmi vysoce kvalifikovaných investičních profesionálů s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti investování rozvojového kapitálu a předchozími zkušenostmi z mnoha jiných oborů.

GPEF II je třetím fondem pod správou Genesis Capital. Založením fondu GPEF II dosáhly finanční prostředky spravované Genesis Capital hodnoty 90 milionů euro. Za posledích 10 let Genesis Capital investoval do více než 20 společností. Z 10 společností již plně vystoupil a ve většině případů dosáhl atraktivního zhonocení investovaných prostředků. V současnosti zůstává v portfoliu Genesis Capital devět společností, jejichž celkový obrat přesahuje 170 milionů euro a které dohromady zaměstnávají více než 3 000 lidí. Mezi společnosti, do kterých Genesis Capital investoval, patří například AB Facility, pietro filipi, CCS, ETARGET, Gumotex, Energetické strojírny Brno nebo Roltechnik.

Investoři v GPEF II

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
je mezinárodní finanční instituce, která podporuje projekty ve 30-ti zemích od střední Evropy po centrální Asii. EBRD je vlastněna 61 členskými zeměmi, Evropským společenstvím a Evropskou investiční bankou a investuje primárně do privátního sektoru, jehož potřeby plně nepokryje samotný trh dané země. EBRD napomáhá podnikání a přechodu k volné a demokratické tržní ekonomice. Celková aktiva banky převyšují 30 miliard euro. EBRD poskytuje projektové financování pro finanční sektor i ostatní odvětví ekonomiky. Mezi priority EBRD patří také privatizace veřejně vlastněných společností, restrukturalizaci státem vlastněných firem a zlepšování veřejných služeb. Od roku 1992 EBRD investovala v České republice 1,1 milardy euro do 109 projektů v celkové hodnotě 4,8 miliardy euro. Slovensku EBRD poskytla investice v hodnotě 1.3 miliardy euro na 107 projektů v celkové hodnotě 4,1 miliardy euro. EBRD je s více než dvěma miliardami euro největším a nejzkušenějším investorem do „private equity“ a fondů rizikového kapitálu (venture capital) působících ve střední a východní Evropě.
Aktivity EBRD pomáhají ustavení a rozvoji odvětví „private equity“ v tomto regionu.

Česká spořitelna je největší českou bankou podle počtů klientů. Specializuje se na retailové bankovnictví, malé a střední firmy, města a obce a hraje také významnou
roli při financování velkých firem a v poskytovaní služeb finančního trhu. Navíc se řadí mezi vedoucí obchodníky s cennými papíry na českém kapitálovém trhu. Česká spořitelna má 5,3 miliónů klientů a 650 poboček. Její celková aktiva převyšují 870 miliard korun (33 miliard euro). Od roku 2000 je Česká spořitelna členem skupiny Erste Group, jedné z největších skupin poskytujících finanční služby ve střední a východní Evropě. Společnosti Erste Group poskytují služby 17,2 miliónům klientů v devíti zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina, Polsko). Skupina Erste Group má v současnosti přibližně 3 000 poboček a 54 000 zaměstnanů. Její celková aktiva převyšují 200 miliard euro.

Gimv je nezávislá belgická investiční společnost s 30-ti letými zkušenostmi v oblasti „private equity“ a rizikového kapitálu. Společnost je kotovaná na burze NYSE Euronext Brussels a spravuje aktiva v hodnotě 1,7 miliardy euro (včetně aktiv třetích stran). Gimv se zaměřuje na evropský trh, financuje manažerské odkupy společností a poskytuje růstový kapitál malým a středním firmám s úspěšnou historií, růstovým potenciálem a silnou pozicí na trhu. GIMV též poskytuje „venture kapitálové“ financování firmám v high-tech sektorech, kde využívá týmů specializovaných na moderní technologie, výrobky a výzkum pro lékařské vědy a čisté technologie. Ve specifických oborech a ve vybraných zemích spolupracuje Gimv se zavedenými místními investičními firmami. Gimv působí ve střední Evropě od roku 1995 a v České republice a na Slovensku od roku 2000 prostřednictvím vlastního fondu Gimv Czech Ventures, jehož činnost je v současnosti ukončena. Investice do fondu GPEF II je pro Gimv přirozeným pokračováním působení na českém a slovenském trhu.

Newsletter

Chcete být stále v obraze?

Odebírejte newsletter Genesis Capital